Chuong Trinh Dao Tao Nhan Vien2

Chương Trình Đào Tạo Nhân Viên

? Chương trình đào tạo nhân viên – Cơ hội để mỗi người IRIS được học được thành công

? Với mục tiêu vươn lên top 3 Trung tâm đào tạo Tiếng Anh giao tiếp bằng phương pháp “Học qua trải nghiệm”, IRIS luôn trân trọng và xem nhân tài chính là tài sản quý giá nhất và là giá trị cốt lõi tạo nên sự thành công của tổ chức.

– ???́? ????????: ???̛?̛?? ???̀?? ???????????? ??̛́?
– ???????: ???̉?? ???̂? ??̃ ??

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, trong nhà

Chuong Trinh Dao Tao Nhan Vien2

? Cùng với mục tiêu kinh doanh, xây dựng một đội ngũ nhân viên tận tâm – tài năng, có tầm nhìn và làm chủ được sự phát triển của IRIS được Chúng tôi đặt lên hàng đầu.