Khai trương trở Hệ thống Trung tâm Anh ngữ IRIS tại 421 Điện Biên Phủ – Đà Nẵng

Ngày 03 tháng 4 vừa qua, Hệ thống trung tâm Anh ngữ IRIS đã tổ chức buổi Lễ khai trương Trụ sở làm việc và đào tạo tiếng Anh. Đánh dấu một cột mốc quan trọng của quá trình hoạt động trong suốt 7 năm vừa qua.